Skip to Content

Балканджийско надиграване "На хорото по терлици"- 2013, Габрово

Дата на събитието: 
Сб, 28/09/2013 - 10:00 - 20:00

 1. На фестивала "БАЛКАНДЖИЙСКО НАДИГРАВАНЕ НА ХОРОТО ПО ТЕРЛИЦИ" имат право на участие любителски състави и индивидуални изпълнители на народни танци и хора от цяла България.

 2. Условието е участниците да не са професионалисти.
 3. Фестивалът няма състезателен характер.
 4. Представянето на клубовете няма конкурсен характер и е без такса за участие.
 5. Облеклото за представянето е по желание на участниците.
 6. Няма ограничения във възрастта.
 7. Реда за представяне на групите се определя от жребий, 1 час преди началото на програмата.
 8. Всеки участник в надиграването трябва да носи диск или флаш памет със запис на фолклорната музика, върху която ще танцува. Изпробва се преди началото на програмата.
 9. Присъждат се специални и поощрителни награди.

                10:00 ч. - Официално откриване на Горската сцена в Парк "Незабравка"
                10:30 – 20:00 ч. – Балканджийско надиграване на самодейни фолклорни танцови съставиПартньори