Skip to Content

КОНКУРС „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ – 2016

11 юни – 3. и 4. клас индивидуално и отборно състезание конферентни зали на Пловдивски панаир.

12 юни – 5. и 6. клас индивидуално и отборно състезание конферентни зали на Пловдивски панаир

2. клас индивидуално и забавно състезание конферентна зала „Филипопол“ на х. Марица

МАКСИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО – 400 КВОТИ – 50% АКАДЕМИЯ „21 ВЕК“ И 50% ПРИЯТЕЛИ НА АКАДЕМИЯ „21 ВЕК“ Срок за изпращане на заявки - до 10 май 2016 г.

 След тази дата участниците в състезанието ще бъдат публикувани в нашия сайт.  Ако има повече желаещи от обявените квоти, ще ги класираме и поканим по рейтинг. НАГРАДИ  Всички участници в състезанието получават грамота за участие, тениска.  Първите десет с квоти Академия „21 век“ и приятели на Академия „21 век“ – София и България в генералното класиране получават грамоти, медали, тениски и обучение в школи „Математически звезди“.  Първите три отбора в отборното състезание получават медали и купи.  Тази година за първи път ще връчим и най-високото отличие купа-Суперзвезда 

ИДЕЯ НА КОНКУРСА:  да открива математически дарования;  да стимулира тяхното развитие;  да ги мотивира да участват в престижни математически турнири; С право на участие в състезанието: 2. - 6. клас с над 50 % в националния рейтинг НАГРАДЕНИ ОТ ВСЕКИ КЛАС Първите десет 2.- 6. клас с квота Пловдив Първите десет 2.- 6. клас с квота София Първите десет 2.- 6. клас с квота България СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА ФИНАЛИСТИТЕ В ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ 75 часа обучение в школи „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ“: * 40 часа онлайн обучение и състезания консултант доц. Ивайло Кортезов в системата Мудъл - подготвени от екип Академия „21 век“ и творчески клуб „Математически звезди“ Важно! След две поредни пропуснати теми и контроли в системата Мудъл обучението автоматично се прекратява 35 часа - ШКОЛИ СРЕД ПРИРОДАТА с доц. Ивайло Кортезов 15 часа състезателна математика - пролетна школа в Хисаря през април 2017. 20 часа състезателна математика – лятна школа в СОК „Камчия “ през август 2017. МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ – 2016 ЩЕ БЪДАТ ИЗЛЪЧЕНИ НА БАЗАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЧЕТИРИ ПРЕСТИЖНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИРИ: Рейтингът се формира от двата най-добри резултата от три национални конкурса по математика:  Национален турнир „Черноризец Храбър“ тест  Национален турнир „Иван Салабашев“ тест  Международен конкурс „Европейско кенгуру“ тест И  резултата от финален кръг „Математически звезди“. 50% от рейтинга ще бъде формиран от финалния кръг „Математически звезди“ Формиране на рейтинг 2 - 6 клас  Рейтинговото класиране е направено като максималният брой точки от първите три състезания е приравнен към 100. Това прави състезанията равностойни. След това се взимат двата най-добри от трите резултата. Към тях се прибавя резултата от "Математически звезди".  Броят на участниците в състезанието във всеки клас не надвишава 80. МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ – 2016 I ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ Темите подготвя доц. Ивайло Кортезов - ИМИ към БАН  Време за работа: 2. клас – 75 мин. 3. - 6. клас – 90 мин.  Формат на състезанието: 2.клас четири задачи с шест избираеми отговора, от които само един верен; две задачи с отворен отговор; една задача за описване - проверява се по критерии, които доц.Кортезов е предложил 3.и 4. клас четири задачи с шест избираеми отговора, от които само един верен; четири задачи с отворен отговор; една задача за описване - проверява се по критерии, които доц.Кортезов е предложил 5. и 6. клас четири задачи с шест избираеми отговора, от които един или повече могат да бъдат верни; четири задачи с отворен отговор; една задача за описване - проверява се по критерии, които доц.Кортезов е предложил  Бланката за проверка ще бъде изпратена на пощата на родителите.  Проверка – всяка конкурсна работа се проверява от двама преподаватели. При различие в оценяването, работите ще бъдат арбитрирани от доц. Ивайло Кортезов.  Класирането и имената на тридесетте финалисти във всички възрастови групи, които получават покана за включване в групи „Математически звезди"

acad21vek@abv.bg

тел/факс. 032/62-88-63 

GSM 0877 510 966 
GSM 0885 928 599 
e-mail: acad21vek@abv.bg 
GSM 0890 595 383


Партньори