Skip to Content

Национален литературен конкурс „Спри, ОБИЧАМ ТЕ”

Национален литературен конкурс

„Спри, ОБИЧАМ  ТЕ” – за написване на

стихотворение и разказ

Проект с финансовата подкрепа наОБЩИНА ПЛОВДИВ

            В подкрепа на Пловдив Европейска столица на културата 2019

 

Провежда се в две възрастови групи:

Първа възрастова група до 18 години

Втора възрастова група от 19 г. – без ограничение на възрастта

Целта на конкурса е да обхване учащи, студенти, млади хора, хора с литературни интереси,творци, които чрез творбите си да покажат своите позиции водени от дълбокото човешко чувство – ЛЮБОВТА!

Чрез  темата на конкурса „ Спри, ОБИЧАМ ТЕ” да се открои любовта, която дава сила и възпитава честност, благородство, стремеж към отдаване на най-доброто от себе си.

Начало на  конкурса 01.04.  2017 г.

Творбите да не са публикувани – до сега. Може да се участва само с една творба или  с по една творба от всеки жанр.

Предаване на конкурсните творби до 20 май 2017 г.

 

на адрес:

За конкурса „Спри, обичам те”

Военен клуб

ул. „Ив. Вазов” 2

 4000 Пловдив

 

Конкурсът е явен. Моля посочете: Име-фамилия, година на раждане, адрес , телефон, ел. поща - за контакти

Обявяване на резултатите  на 30 май 2017

Награждаване на отличените творби в театрален салон на Военен клуб Пловдив, на тържествена церемония на 01.06.2017г.

 

Награден фонд:

1-ва възрастова група

·         1 награда –300 лв.

·         2 награда - 200

·         3 награда –100

·         Четири поощрения по 50 лв – 200 лв.

          2-ра възрастова група

·         1 награда –300 лв.

·         2 награда - 200

·         3 награда –100

·         Четири поощрения по 50 лв – 200лв.

Наградените и отличени творби и творбите с добри художествени качества ще бъдат включени в сборник

 „СПРИ, ОБИЧАМ ТЕ”– до 29.07.2017г

Координатор: Цвета Михайлова  GSM – 0879322035

 

ПАРТНЬОР – НЧ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ 1908” – ПловдивПартньори