Skip to Content

Публична лекция на Проф. Иля Прокопов „Разпръснати съкровища: документиране, наблюдение и информационен контрол”

Дата на събитието: 
Ср, 14/02/2018 - 17:00 - 18:45

В предстоящите драматични времена всяка страна следва да притежава свой фонд от информационни единици, доказващи правото на пребиваване и ползване на територията, която заема. Това може да се нарече своеобразна информационна валута с първостепенно значение за самото съществуване на системата в недалечно бъдеще.

Не случайно, според теориите на деструкцията, всяко посегателство започва с разрушаване на самоопределянето, основано на историческото развитие и изграждането на собствена устойчива културна традиция.

В тази светлина ролята на материалните и нематериални носители на обществена памет и натрупана инвестиция от време и история са от огромно значение. Дошло е времето всяка една единица да бъде включена в информационната система на света с ясна индикация чия собственост е.

Всяко едно мъдро общество трябва своевременно да проучи, документира и представи чрез възможните днес методи своето законно наследство. Паметта на облака е безкрайна, но документацията следва да бъде представена освен там и чрез традиционните методи. Това са научни публикации, музейна и архивна документация и пр.

Но темата на тази лекция е насочена към информацията, която не е в обсега на обществото, институциите и държавата. В нашата ера на доминация на материалното предметите, носители на памет, се превърнаха в обект на търговия. В световен план те се насочват там, където има клиенти за тях. Най-вече това са богатите страни. В периода след Втората световна война процесът на акумулиране на ценности се ускорява. Оформя се много опасна ситуация. Свидетелствата за естествено протекли процеси и правото на дадени общности върху история и територия „изчезват“ и остават под чужд контрол.Партньори