Skip to Content

Елка Няголова представя в Пловдив новата си книга „Шест грама“

Дата на събитието: 
Чт, 10/05/2018 - 18:00 - 20:45

На 10 май 2018 г. от 18:00 ч. в Балбанова къща ще се проведе среща - откровение с поетесата Елка Няголова по повод книгата й „Шест грама“.

В нея авторката не дава удобни и украсени решения, а задава въпроси. Екзистенциални и философски. Простичко изречени, но провокиращи.

 

Елка Няголова е родена в Добрич на 6-и юли 1952 г. Живее във Варна. След филологията работи 15 години в централен периодичен печат. Създател и главен редактор на сп. „Знаци".

Председател на Славянска литературна и артистична академия. Директор за Балканите на Международната асоциация на писателите. Редовен член на Академията за руска словесност и на Академия „Поезия". Превежда от няколко славянски езика.

 

Авторка на книгите:

„Прозорци" - 1983 г., „Не съм Пепеляшка" - 1984 г., „Нулева група" - 1987 г., „Правопис на надеждата" - 1990 г., „Делфини на сушата" - 1992 г„ „Петият сезон" - 1994 г., „Рисунки от един град" - 1995 г., „Земен гейм" - 1997 г„ „Требник" или „Писма от Белоногата" - 2000 г., „Белият влак" - 2002 г., „Ние" - 2005 г., „Кестен на дланта" - 2006 г., „Маса за трима" - 2007 г., „Писма от/до брега" - 2008 г., „Бели пейзажи" - 2009, „И пак Нулева група" - 2011 г„ „Слънчев кладенец" - 2012 г., „Бялата къща" - 2013 г.

 

9 нейни книги са издадени в други държави: Русия, Украйна, Франция, Сърбия, Хърватия, Македония, Полша... Отделни цикли със стихове на поетесата са превеждани на: руски, украински, френски, немски, английски, сръбски, полски, хърватски, гръцки, турски и др. езици;

 

Носителка на национални и международни литературни награди, сред които:

„Южна пролет" - за дебют, „Изворът на Белоногата"-за цялостно творчество, „Христо Ботев" - на едноименното издателство, „Дора Габе" - за цялостно творчество, „Белият ангел на поезията" (Полша), „М.Ломоносов" и „А. Грибоедов", „Пушкински златен медал" и Есениновската награда „Златна есен" (Русия); „Св. Стефан Щилянович" (Черна гора) и др.

Член на Съюза на българските писатели.Партньори