Skip to Content

"Събитията в България 1876-1878 година през погледа на папския ватикански вестник ''Осерваторе Романо'

В навечерието на  българския национален празник 3-ти Март и 141 годинни от Освобождението на България от турско робство и 143 години от Априлската Епопея, излезе от печат в Италия новата книга на историка Теодор Тодоров''Събитията в България 1876-1878 година през погледа на папския ватикански вестник Осерваторе Романо''.Само преди година той публикува отново в Италия ''По следите на българските гарибалдийци''- огромен труд от 1500 страници, приет с голям интерес в България. 

 
 Този труд на Тодоров е в съавторство с Йорданка Минева, която е идеен инициатор и преводач.
 
Книгата е в два тома и съдържа напълно непознати до сега за българската публика документи от периодичния печат на Ватиканската преса за едни от най-страшните и героични моменти от нашата история.
  
 ''Осерваторе Романо'' е създден през 1861 година в токущо родилата се млада Италия и е един от най-важните  информационни източници за онова време до създаването на Радио Ватикана  в началото на 20 век. Без да има преки кориспонденти в България, вестникът се позовава на различни чуждестранни журналисти и репортери, телеграфни агенции,  дипломатически и разузнавателни сведения. Цитира и държавните канцеларии на монархии и владетели както и  консулските им отдели, а също така и други европейски издания като ''Daily news'', ''Le Courrier d'Orient'','' Far de Bosforo'' и т.н..
''
Освен превода на неизвестните до сега публикации, касаещи събитията в България от този период ( 1876-1878г.),  книгата съдържа и дълбоки исторически анализи и сравнения с други европрйски печатни издания като ги сравнява за достоверност с българския възрожденски периодичен печат. 
 

 

ФРАГМЕНТ ОТ ВЕСТНИК,,ОСЕРВАТОРЕ РОМАНО'' ОТ 9 АВГУСТ 1876 Г./ЦИТ.,,ДЕЙЛИ НЮЗ'' ОТ 31 ЮЛИ/3 СТР/3 КОЛОНА
 
,,ЛОНДОН 7 ,Daili News,от дата 31 юли 1876.от Филипополи  Пловдив). Разследването на жестокостите извършени в България напредва бързо.Секретарят на английското посолство в Константинопол Беринг трабва да даде отчет за 60 опожарени села и 12000 убити. След идването на комисарите /по разследването/, много от затворниците са пуснати на свобода. Изказванията за жестокости извършени от българи са напълно фалшиви. В Батак се вижда един страшен спектакъл. От 12 май 7000 трупове се разлагат на слънцето, всичките варварства, които свирепата турска фантазия е могла да измисли, са били извършени. Реколтата гние изоставена на полето, много семейства се намират в голяма мизерия с опасност от гладна смърт.''
 
 
 
 
Още снимки: 


Партньори