Skip to Content

Concerto antico чества рождението на Бах

Дата на събитието: 
Сб, 23/03/2019 - 19:00 - 21:30

БАРОК И РОМАНТИЗЪМ

Концертът е посветен на християнския празник Благовещение (25 март), рождението на Й. С. Бах (21 март 1685) и първа пролет.

Консорт за старинна музика CONCERTO ANTICO

Деян Иванов - обой, Константин Кожухаров - обой, Сабина Йорданова - фагот, Янко Маринов - чембало, пиано

В програмата творби от Йохан Себастиан Бах, Георг Фридрих Хендел, Антонио Вивалди, Ян Дисмас Зеленка, Йохан Фридрих Фаш и Ференц Лист.

Национален музей "Земята и хората" - София, бул. „Черни връх“ 4

23 март (събота) 2019 г., от 19 часа

Концертът ще е без билети (вход свободен), но музикантите призовават публиката за волни дарения в края на концерта. Заповадяйте! Помогнете ни да разпространим информацията за предстоящия концерт и да споделим радостта от бароковата и романтичната музика!

https://web.facebook.com/events/352246668957949/

Необикновен концерт с известния и любим на публиката консорт за старинна музика Concerto antico. Ще отбележим рождението на гениалния и неизчерпаем извор на музика - Йохан Себастиан Бах.

БАРОК И РОМАНТИЗЪМ е нов проект на ансамбъла. Обикновено школските музиковедски изследвания наблягат на стилистичната разлика между бароковата и музиката на романтизма. Посочва се например, че афектите и страстите на барока в романтизма се въплъщават в емоции-чувства, че архитектониката и отчетливата детайлност на барока (разпознаваемостта на елементите) е заместена от обща вълна и енергия, от линеарност и преливащи форми (по изследователя Ернст Курт). В този си проект Concerto antico ще представи друг поглед - общото, близостта в музиката на барока и романтизма, особено при конкретни автори, са видими. Връзките са проследими както в техниката и изразните средства - полифония, хармония, мелодика, интервали, универсалната символика, реторика, така и в тематиката - странстването, героиката, съ-страданието, стремежите към възвишеното и божественото и разбирането на човешкото.Партньори