Skip to Content

Излезе "Теория на литературата. Новият век"

Теория на литературата. Новият век” (216 стр., цена: 20 лв.) е предназначена за студенти, но отправя покана и към всички заинтригувани от проблемите, които днешният ден поставя пред хуманитаристиката. Вече в наличност!Обградени от дискусии за метамодернизъм, космодернизъм, трансхуманизъм и всевъзможни други -изми, си даваме сметка как неусетно литературознанието е отвоювало територии, които му дават право да се назове актуална и модерна наука. И действително - то вече се пита как климатичните промени отекват в художественото писане, какво ще се случва с телата ни в бъдеще, как социалните медии преструктурират обществото и какви са новите етични залози на времето. Това са само част от темите, с които се занимава вторият том на „Теория на литературата“, този път посветен на новия век.Авторите:Проф. ЕВГЕНИЯ ПАНЧЕВА преподава средновековна и ренесансова английска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на монографиите „Разбягване на подобията: опит върху ренесансовата култура“ (2001) и „Stasis and Ecstasy: Archaeologies of the Early Modern Self“ (2020); съавтор на „Теория на литературата. От Платон до постмодернизма“ (2005).Проф. АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА е литературен критик и професор в СУ „Св. Климент Охридски“; главен редактор на „Литературен вестник“. Автор е на монографиите „ Истории на гласа“ (2002), „Гласове и идентичности в българската поезия“ (2007), „Световен ли е Нобел?“ (2019) и др.; съавтор на „Теория на литературата. От Платон до постмодернизма“ (2005).Доц. д-р МИРЯНА ЯНАКИЕВА е доцент по теория на литературата в Института за литература на БАН. Автор е на монографията „От родния кът до гроба. Пенчо Славейков – „Сън за щастие“ (2011); съавтор на „Теория на литературата. От Платон до постмодернизма“ (2005).Партньори