Skip to Content

Изложба „Школата Баухаус и архитектурата на българското Черноморие“

По повод 100-годишнината на Школата Баухаус, НПО Варна Дизайн Форум, с председател проф. д-р арх. Росица Никифорова, осъществява със съдействието на Фонд „Култура“ при Община Варна, мащабен изследователски проект за влиянието на Школата Баухаус върху архитектурата на българското Черноморие през 30-те и 40-те години на XX век. Проектът е подкрепен също от САБ, Гьоте институт, Дворец и Музей Балчик, Агенция Бонбон.

С проучването и документирането на архитектурното наследство по Българското Черноморие в стил Баухаус, се цели както съхраняването на архитектурното наследство от 30-те и 40-те години на XX век, така и спирането на негативната тенденция за строеж на еклектични сгради в България.

 

Книгата „Баухаус и архитектурата на Българското Черноморие", издание на Варна Дизайн Форум на български и английски език, включва изследователски студии, богато илюстрирани с визии от изложбата и още ценни архивни документи. Съдържанието по теми и автори: „100 години Баухаус! – проф. д-р арх. Росица Никифорова, която е и съставител на книгата; „Баухаус и началото на модерната архитектура във Варна“ – доц. д-р арх. Станчо Веков; „Архитектурата на Бургас от 30-те и 40-те години“ – арх. Мина Георгиева; „Архитектурата на Балчик от 30-те и 40-те години“ – проф. д-р арх. Росица Никифорова; „Наследството на Баухаус днес“ – д-р арх. Анета Василева.

Проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев също предлага своята гледна точка към Школата Баухаус и нейните образци по българското Черноморие, като „архитектура, абсолютно адекватна на времето си“. „Този ценен архитектурен пласт у нас е все още недостатъчно разбран и оценен, незащитен от посегателства – разруха и деформация. Да се надяваме, че книгата ще допринесе за промяна на отношението към него“, отбелязва на последната корица на книгата видният теоретик.

 

Специален гост на събитието през май във Варна бе изтъкнатият архитект Юрген Майер (Jürgen Mayer H.) от Германия, чиято реализация „Метропол Парасол“ в Севиля, донесла му световна слава, е пример за интегриране на модерна структура и съхраняване на археологическо наследство в градска среда. Метропол Парасол влиза в Книгата на рекордите на Гинес като най-голямата дървена конструкция в света, висока 26 метра, с параметри 150:70 м. Дизайн на арх Юрген Майер с футуристична архитектура и великолепна архитектурна метафора, инспирирана от купола на Севилската катедрала, Метропол Парасол е култово културно средище на няколко нива с интегрирано археологическо наследство, върху което в продължение на години преди това е бил разположен паркинг, подобно на т.нар. варненска дупка.

 

100 ГОДИНИ БАУХАУС

 

През 2019 г. навсякъде по света се отбелязва 100-годишнината от основаването на експерименталната немска архитектурно-дизайнерска Школа Баухаус. Продукт на Първата световна война, Баухаус отразява авангардните течения в началото на XX век, развитието на немската промишленост и последователните реформи в образованието по приложни изкуства. Концепцията Баухаус обвързва изкуства, занаяти, промишлен дизайн и архитектура с цел създаването на качествени, удобни и полезни продукти.

Баухаус/Bauhaus (нем., построй къща) е игра на думи - инверсия на Хаусбау/Hausbau (нем., строителство на къщи). Основана на базата на три висши училища в градовете Bаймар (1919 -1925), Десау (1925 -1932) и Берлин (1932-1933) от архитектите Валтер Гропиус, Ханс Майер и Лудвиг Мис ван дер Рое, Школата Баухаус е закрита под натиска на нацисткия режим през 1933 г. Но влиянието на Баухаус, превърнал се в родоначалник на модерната архитектурна естетика, се простира в цял свят, като радикално променя всички сфери на изкуствата - не само aрхитектурата и живописта, но и дизайна, театъра и танца, фотографията и дори музиката. Стремежът на Баухаус за цялостно обновление на средата, в която живеем, чрез постигане на „едно ново единство между изкуството и занаятите”, по думите на Валтер Гропиус, продължава да е актуален и днес. Шведската фирма „ИКЕА“ е само едно от многото доказателства в тази посока.

 Партньори