Skip to Content

Излезе сборник "Гласът – средство за въздействие" за 70-годишнината на катедра "Сценична реч"

В началото на ноември катедра „Сценична реч“ на НАТФИЗ отбеляза 70 години с юбилеен концерт и научно-практическа конференция.  „ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“ събра изследователи, преподаватели и действащи експерти от НАТФИЗ, СУ „Св. Климент Охридски“, ТК „Любен Гройс“, публични институции, медии – БНТ, bTV, bTV Radio, БТА, БНР, „Дарик“ радио, други журналисти, както и представители на образованието – директори на училища и гимназии, учители по български език. Професионалните дебати повдигнаха и въпроси като: Занижена ли е говорната ни култура? Агресивните влияния. Проблемите на звуковата среда в публичните комуникации. Мястото на словото в професиите. Деформации на изказа в политическото говорене. Нуждаем ли се от подобряване на говорната култура в областта на образователната система? Чуждиците и грешните интонации в речта. Отговорността на институциите към словото. Регенеративни процеси и т.н.

Всички изнесени доклади, голяма част от представените мнения, повдигнатите въпроси, както и кратките описания на проведените работни ателиета намериха място в сборника, наследил името на конференцията „ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“. Поместени, на близо 300 страници, 42 изследвания ще подпомагат работата на експертите по сценична реч и публичното говорене, на педагозите в различните вокални дисциплини, както и на професионалните PR в образованието, културата, бизнеса и публичните институции.

Изданието се реализира с конкурс на Програма „Научни изследвания“ към НАТФИЗ и финансовата подкрепа на „Илкова Театър“.

НАТФИЗ изказва специална благодарност на редакционния екип на сборника: проф. Диляна Мичева, проф. д-р Анастасия Търколева, проф. д-р Емил Митрополитски, проф. д-р Любомир Гърбев, проф. д-р Веселина Раева, проф. д-р Катерина Илкова, доц. д-р Валерия Кардашевска, гл. ас. д-р Лора Мутишева, гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан, гл. ас. д-р Тодор Иванов Димитров-Мечкарски ас. д-р Надежда Панайотова, ас. Павлета Семова, ас. Мария Колева, ас. Теменуга Первазова.Партньори

Дизайн на сайта - Mu BIT