Skip to Content

От страната

На 28 ноември от 18 часа в Дома на хумора и сатирата, в Залата на жирафите ни предстои среща с Наталия Бояджиева. Ще пътешестваме заедно с нея - чрез книгите й „...Партньори