Skip to Content

Медицински университет „Д-р П. Стоянов“ - Варна - №1 сред медицинските университети в страната

През изминала учебна 2013/2014 година Медицински университет „Д-р П. Стоянов“ - Варна е постигнал голям напредък в присъствието си в световното академично пространството.
Ranking Web или Webometrics е най-голямата академична класация на институтите за висше образование. От 2004 г. насам на всеки шест месеца се прави независима и отворена научна оценка от Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC; испански национален съвет по проучванията), за да се предостави многопосочна, актуална, полезна и надеждна информация за работата на институтите от цял свят, базирана на тяхното присъствие в мрежата, както и на тяхната активност.
Включени са всички световни университети, а от 2008 г. - и изследователски центрове, болници и бизнес училища. Език на изследване: английски.
За по-малко от година МУ-Варна е подобрил показателите си в Webometrics средно с над 25 процента. В някои от пунктовете е постигнат тройно по-голям скок – с над 70 процента.
Като резултат в класацията за България сред всички български университети МУ-Варна се е изкачил от 17 на 9 място, като това е най-предно класиране спрямо другите медицински университети у нас. За Европа изкачването е с повече от 300 места, а в световната листа – с почти 3000 места, до 4079-о.
Подредбата може да се види на адрес: http://www.webometrics.info/en/europe/bulgaria.

World Ranking Continental Ranking Country Rank Presence Impact Openness Excellence
юли 2014 4079 1034 9 6383 7159 2044 3842
юли 2013 6988 1378 17 8460 9058 7323 3510

За да се разтълкуват резултатите, трябва да се припомнят накратко показателите, по които лабораторията прави класиранията.
(1) 50% от индекса се съставя от неговата ВИДИМОСТ в уеб (Impact в таблицата).
(2) Другите 50% се допълват от ВИДИМОСТТА в уеб на университета.
А. PRESENCE (присъствие).
Б. OPENNESS (достъпни ресурси).
В. EXCELLENCE (постижения).

Във факултетите и филиалите, както и в Медицински колеж към МУ-Варна се обучават над 5000 студенти, специализанти и докторанти в областта на хуманната и денталната медицина, фармацията, здравните грижи и здравния мениджмънт. Забележителен е ръстът на чуждестранните студенти, които наброяват 700, от 34 държави от всички континенти, като най-голям е броят на студентите от страните членки на ЕС –Германия, Австрия, Великобритания, Гърция, Италия, Кипър, Норвегия, Швеция, Швейцария. Този факт сам по себе си е индиректен показател за високото качество на образователния продукт, който университетът предоставя.Партньори