Skip to Content

Творби за конкурса на името на Добромир Тонев се приемат до 17 септември

Община Пловдив, Дружество на писателите – Пловдив и

Съюз на независимите български писатели

със съдействието на

ИК „Хермес“, ПУ „П. Хилендарски“,

г-жа Тони Симидчиева и Туристическа агенция „Ана Травел“,

 с медийното партньорство на БНР - Радио Пловдив и БНТ 2 и

любезното домакинство на Културен център „Тракарт“

 

 

О Б Я В Я В А Т

 

 VIII  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

 

за автори до 45-годишна възраст

 

 

            Конкурсът за поезия „Добромир Тонев“ е анонимен, темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения. Кандидатства се само с творби, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

            Желаещите трябва да изпратят творбите си до 17 септември 2018 г. включителнона адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, Дирекция „Култура и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.) 

            Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

          • стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра;

          • по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, л.к. №, дата и място на издаване, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първия ред на произведението.

            Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

            Наградният фонд, осигурен от община Пловдив и партньори, е както следва:

От Община Пловдив:

·         Първа награда – 600 лв. и грамота

·         Втора награда – 400 лв.  и грамота           

·         Трета награда –  200 лв. и грамота

Специални награди от партньори:

·         Парична награда за поет-студент - 200 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П.  Хилендарски“. Наградата ще бъде връчена от зам.- декана на факултета.

·         Специална награда за млад поет -  300 лв., осигурена от Радио Пловдив;

·         Ваучер в размер на 70 лв. за екскурзия по избор, осигурена от Туристическа агенция „Ана Травел“; 

·         Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон – Пловдив.

 

Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои в навечерието на годишнината от рождението на поета - 13 октомври 2017 г., събота, от 18:00 ч., в културен център „Тракарт“, Пловдив, подлез „Археологически“

 

Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите.

Ръкописи не подлежат на връщане.

 

За допълнителна информация: 032/ 627 175 ,

e-mail: d_tonev_konkurs@plovdiv.bgПартньори