Skip to Content

„Огнената тайна“ и други новели от Стефан Цвайг

На 28 февруари излиза от печат „Огнената тайна“ и други новели“, дело на вещия познавач на човешката душа Стефан Цвайг.Огнената тайна“ и други новели“ (превод: Димитър Стоевски, 168 стр., 16 лв.) е първият от три сборника с изящни новели, в които авторът е представил творбите си на тематичен принцип. Първият, „Огнената тайна“, с оригинално заглавие „Първо преживяване. Четири новели от света на детството“ (1911), включва творби, посветени на съзряването и първите любовни трепети. Вторият сборник, „Амок“, е с подзаглавие „Новели за страстта“ и съдържа 5 новели за драмата на изпепеляващите душата увлечения. В третия, „Смут в чувствата“, авторът е предложил 3 новели за противоречивите чувства, владеещи човешкото сърце. Тези три сборника могат да бъдат подписани само от истински демиург на словото, владеещ до съвършенство финия рисунък на психологическия портрет.

   Стефан Цвайг е роден през 1881 г., учи в университетите на Берлин и Виена и се посвещава на перото, за да се превърне в гениален хроникьор и свидетел на една историческа епоха, раздирана от трагедии. Любим на няколко поколения новелист, биограф, есеист и поет, Стефан Цвайг създава внушително творчество, ужасено от бездните на човешката лудост и обвеяно от носталгия по един по-топъл и безметежен свят. Авторът на „Нетърпеливо сърце“ и на блестящи биографични романи като „Мария Стюарт”, „Мария Антоанета” и „Триумф и трагедия на Еразъм Ротердамски“ се самоубива заедно със съпругата си Лоте в Бразилия на 22 февруари, 1942 година. Същият човек ни завеща прозрението, че само моментите на криза имат значение в историята на един живот.Партньори