Skip to Content

АМТИИ с грамота за развитие на българската култура

Министерството на културата на Република България днес удостои Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство с грамота за принос в развитието на българската култура и образование и във връзка с 50 години от създаването на висшето училище.

Грамотата бе връчена на ректора на АМТИИ проф. академик Милчо Василев по време на тържественото откриване на Международната научна конференция "Изкуство и образование-традиции и съвременност".

Форумът е с изключително висока представителност и в него взимат участие  преподаватели от Австрия, Беларус, Гърция, Израел, Китай, Полша, Румъния, Турция, Франция, Хърватия и България, които представят научна продукция от 28 университета и академии.  Докладите са разделени  в секциите Педагогика и методика на образованието, Изпълнителско изкуство, Музикална теория и история, Музикален фолклор и хореография и Изобразителни изкуства.

Международната конференция се провежда днес и утре в залите на АМТИИ.Партньори