Skip to Content

Високо отличие за превод за Огнян Стамболиев

На състоялите се в Румъния „Дни на Михай Еминеску - 2019”, организирани от Мемориала „Еминеску”, в град Яш и в родното място на класика на румънската литература, Ипотещ, нашият преводач и критик Огнян Стамболиев получи най- високата румънска награда за художествен превод.

Наскоро той предложи за първи път на българските читатели подборка от фантастичната проза и публицистиката на „последния романтик в европейската поезия”, под надслов „Бедният Дионис” / издание на високо полиграфично равнище на „Авангардпринт”, Русе/.

Преводът получи много висока оценка от жури с представители на три румънски университета – еминесколози и професори- слависти. В отговора си след приветствието на журито, Огнян Стамболиев сподели, че срещите му с румънската поезия и поети са били „най- щастливите дни в живота му”, а „великолепната проза на този гениален поет за него е била истинско откритие”.

За същия превод Огнян Стамболиев беше отличен и на Петия международен конгрес на еминесколозите през септември м.г. с награда от Академията на науките на Република Молдова.

Иглика ПееваПартньори