Skip to Content

Представят най-големия справочник на раннохристиянските символи в Епископската базилика

Дата на събитието: 
Чт, 14/10/2021 - 18:00 - 20:00

Книгата „Символи в Християнските Мозайки“ на проф. Славик Табаков е базирана на многогодишен труд - колекциониране и систематизиране на изображения на мозайки в християнския свят и на информация за символите в християнското изкуство. В книгата са обяснени 280 основни християнски символа, следващи утвърдената богословска традиция, които са илюстрирани с над 430 цветни снимки (предимно мозайки) от 24 страни. Освен многото цветни илюстрации са включени и над 350 бележки, цитати от Библията, богослови, историци и изкуствоведи. Книгата е Образен справочник, написан с цел да популяризира християнското изкуство, което е особено важно за България, където са открити и реставрирани изключителни раннохристиянски мозайки, включително най-голямите на място - в Епископската базилика в Пловдив.

Справочникът съдържа информация за историческото време, когато тези изящни образци на изкуството са създадени, както и за църквите, манастирите и музеите, където тези мозайки и обекти могат да се видят на място. Изтъква се и значението на Римските императори от Тракия и Илирия за превръщането на християнството в основна религия на цялата империя. Книгата е най-големият справочник на раннохристиянските символи, илюстриран с реални изображения на мозайки. Изключително малкото такива книги по света обикновено почти не включват мозайки от България и другите Балкански страни, докато над 20% от изображенията в Справочника са от този регион и съпоставят тези Трако-Римски мозайки с такива от Западна Европа, Средния Изток и Северна Африка. Тези паралели показват уникалността на някои от раннохристиянските мозайки в България и техния принос в християнското изкуство и символика. Книгата е с концентриран текст и написана на достъпен език за широката публика, като показва християнската символика заедно с факти от живота по времето на ранното християнство.

 Проф. Славик Табаков, е  специалист по физика на образната диагностика към Кралския колеж Лондон, ICTP Триест и Медицински университет Пловдив, Вицепрезидент на Международния съюз на физическите и инженерни науки в медицината (IUPESM). Проф. Табаков е почетен член на Международни научни колегии, както и в България, Великобритания, Индия, и Доктор хонорис кауза на Медицински Университет Пловдив и ВУАРР.

Между многото международни проекти, които той изгражда и ръководи, са създаването на едни от първите електронни книги в света, и първата Енциклопедия с Научен речник по медицинска физика (преведен на 31 езика), за което е удостоен с наградата Леонардо Да Винчи на Европейския съюз. Паралелно с академичната си работа, от над 25 години проф. Табаков посвещава цялото си свободно време за изучаване на раннохристиянското изкуство.

Добави още снимки: 


Партньори

Дизайн на сайта - Mu BIT