Skip to Content

24-часово четене на

24-часово четене на "Одисей" на Джойс в Софийския университет

 
Софийски университет, Цетрална университетска библиотека, Ректорат (Лъвчетата)

Bloomsday София 2013 at the Sofia University Library
Университетска библиотека (Лъвчетата)

На 16-ти юни 2013 г. Софийският университет ще си постави епичната задача да прочете “Одисей” на Джойс отначало докрай за едно денонощие. „…да казах да аз искам Да.”

Разпространи съдържание


Партньори