Skip to Content

Експерти от Етнографски музей при БАН подготвиха 5 от българските кандидатури за ЮНЕСКО

През последните три месеца по поръчка на Министерство на културата експертни екипи от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ-БАН) под ръководството на директора му проф. д.изк. Лозанка Пейчева подготвиха 4 кандидатури за Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството и 1 кандидатура за Списъка на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

В изпълнението на тази „отговорна и престижна за българската държава задача”, както се изрази през декември 2012 г. зам.-министърът на културата Митко Тодоров, се включиха четири високоекспертни екипа от Института. Кандидатурата „Високо многогласно пеене от Долен и Сатовча” беше подготвена от самата проф. д.изк. Лозанка Пейчева и екип, включващ двама от малкото сертифицирани от ЮНЕСКО специалисти в България и Югоизточна Европа – доц. д-р Николай Вуков, който е и единственият в региона със статут обучител на ЮНЕСКО, и гл.ас. д-р Лина Гергова.

Този екип подготви безвъзмездно и кандидатурата на Събора за народно творчество в Копривщица за признаване от световната организация за ключова практика в националната политика по опазване на фолклорното ни наследство.

Кандидатурата на празника Сурва в Пернишко беше изработена от екип в състав: доц. д-р Ваня Матеева, гл.ас. д-р Милена Любенова и уредник Иглика Мишкова в тясно сътрудничество с местния специалист Цветана Манова.

Номинацията на известния Неделински двуглас подготвиха доц. д-р Анна Щърбанова, която има основна заслуга за включването на феноменалните Бистришки баби в Представителния списък на ЮНЕСКО, и гл.ас. д-р Радка Братанова – основен познавач на специфичното родопско пеене.

Документите за номинирането на майсторството за изработване на чипровски килими изработиха проф. Мила Сантова, гл.ас. д-р Ива Станоева и гл.ас. д-р Миглена Иванова.

Всички екипи работиха в тясно сътрудничество с локалните общности, носители на традицията, местните власти, образователни и културни институции.

От ключово значение беше подкрепата на Българската национална телевизия и Българското национално радио, както и на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство за страните от Югоизточна Европа.

Към всяка от петте кандидатури е подготвен 10-минутен филм и 10 фотографии, част от които ИЕФЕМ-БАН съвсем скоро ще покаже на гостите на Етнографския музей, за да може всеки изкушен от народното творчество да се докосне до шедьоврите на нашето нематериално културно наследство.
 Партньори