Skip to Content

Международен конкурс за писмо..как музиката докосва живота

Дата на събитието: 
Ср, 19/02/2014 - 10:30 - Пон, 31/03/2014 - 12:30

„Български пощи“ ЕАД стартират националния етап на 43-ия международен епистоларен конкурс за подрастващи на Всемирния пощенски съюз. Тази година темата е: „Напиши писмо, описвайки как музиката може да докосне живота”.

В международното състезание могат да участват деца на възраст до 15 години.
Всяка от детските творби трябва да отговаря на следните условия:
• Да не е публикувана.
• Да бъде написана като писмо до приятел, близък, известна личност и пр.,
като съдържа всички обичайни за писмото елементи (адрес на подател и
получател, обръщение, поздрави, подпис).
• Да съдържа между 500 и 800 пълноправни (със самостоятелно значение,
без съюзи, предлози и др.) думи.
• Стриктно да се придържа към зададената тема.

Желаещите да участват в конкурса, могат да изпратят своите съчинения не по-късно от 31 март 2014 година на адрес: „Български пощи” ЕАД, дирекция „Търговска дейност и маркетинг”, ул. „Акад. „Стефан Младенов” 1, бл. 31, 1700 София.

Съчинението трябва да е придружено с писмо, което
съдържа следната информация за автора му:
• Трите имена;
• Възраст, дата на раждане;
• Пол;
• Име на населеното място;
• Име и адрес на училището, клас;
• Копие от ученическата карта;
• Телефон за връзка.

След националното класиране писмото-победител се изпраща за участие в
международната надпревара. Отличените от „Български пощи” участници получават своите награди и поощрения по време на отбелязването на Световния ден на пощата – 9 октомври.Партньори