Skip to Content

Несебър ще се опазва и управлява по световни стандарти

Старинният Несебър ще се управлява по най-високите световни стандарти за опазване и управление на градове-паметници на архитектурата и културата. Отсега нататък българската държава, в лицето на отговорните институции е твърдо решена да въведе най-добрите съществуващи практики в тази област, съвместно с експерти на ЮНЕСКО. Несебър е единственият български град, който цялостно е под патримониума на световната организация към ООН за опазване на историческото, природно и културно богатство на цивилизацията. Новите приоритети в държавната политика, по отношение на съхранението на наследството бяха изяснени на специална пресконференция и среща с медиите и гражданите на Несебър.

С посредничеството на общината местната общественост се срещна със заместник- министъра на културата Тодор Чобанов, директора на НИНКН /бившият институт по паметниците на културата/ арх. Йорданка Кандулкова, Областният управител на Бургас – Константин Гребенаров, висши представители на ВКП, МВР, местни депутати.

През месец май в Париж предстои Комитетът за световно наследство към ЮНЕСКО да разгледа доклада, съдържащ 500 страници, от мониторинга на международните експерти, изготвен след посещението им в Стария град през декември 2010 г., информира зам.м-р Тодор Чобанов. Тогава България ще докладва за усилията, които е положила за съхраняването на Несебър, като паметник на културата от световна величина. Въпреки, че изводите от доклада все още не са оповестени, Чобанов е убеден, че оценката ще бъде положителна. И това, според него, е резултат и от вече осъзнатата от местните жители необходимост Старият град да съхрани своята автентичност.

За да стане това, обаче, усилията трябва да бъдат общи. Всички констатирани незаконни строежи е добре да бъдат премахнати от самите собственици, в съгласуваност с предписанията на институциите. Само за Несебър преписките за незаконно строителство са няколко десетки. Като пример бяха посочени собствениците на най-луксозния хотел в Стария град „Несебър Роял Палас”, които са купили сградата с определени пороци по процедура за строителни нарушения.

Инвеститорите са предприели самоинициатива да осъществят сами връзка с Министерството на културата и да отстранят със свои средства и сили спорните елементи на обекта, призна м-р Чобанов. На първо време са премахнати огромните климатични системи на хотела, които въпреки и на частен терен са се намирали в близост до архитектурен паметник – храма „Св. Йоан Кръстител” от 11 в.

Управителката на хотела Виктория Цакова обясни, че за да бъдат преместени климатиците е било необходимо да се ликвидира единственият летен бар на хотела, но това е направено в името на обществения интерес. Предстои извършването на корекции на сградата след края на сезона, след извършване на допълнителни проучвания и взаимно доброволно споразумениеПартньори