Skip to Content

„Напишете писмо до своето 45- годишно Аз”

Дата на събитието: 
Пт, 09/10/2015 - 10:00 - Пт, 23/09/2016 - 10:30

        На 9 октомври 1874 годинав Берн е подписан дотовор за създаване на Всеобщ пощенски съюз.Именно този ден целия свят празнува сега като Световен ден на пощите. Броят на страните-членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите три години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878 г.През 1947 година ВПС получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.  

        На  1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.

        Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-ия конгрес на Всемирнияпощенски съюз в Отава, Канада, през 1957 г., през календарната седмица, която включва датата 9 октомври - Световен ден на пощите.

        В тази връзка на 9 октомври 2015 г. „Български пощи” ЕАД организират във всички Областни пощенски станции посещения на ученици, които ще прочетат написани от тях писма и ще проследят „Пътя на писмото”. Децата ще се запознаят и с дейността на една пощенска станция. Своите писма ще прочетат и наградените от „Български пощи” ЕАД участници в 44-я Международният младежки епистоларен конкурсна тема:„Разкажете ни за света, в който искате да израснете”

        Международният младежки епистоларен конкурс, е създаден с решение на Конгреса на Всемирния пощенски съюз в Токио през 1969 г. и официалностартира през 1971 г. Целта на този конкурс е младите хора да развиват уменията си, свързани с изкуството да се пишат писма и да усъвършенстват способностите си за изразяване, а също така и да се укрепва международното сътрудничество в световен план, което е една от основните мисии на Всемирния пощенски съюз. Конкурсът е отлична възможност да се популяризира важната роля на пощенските услуги в съвременното общество. Чрез участието си в него всяка страна-членка на Всемирния пощенски съюз допринася за насърчаването и повишаването на грамотността сред младите хора. Това е и една от целите на хилядолетието на ООН за постигане на свят на равноправие, просперитет, свобода, достоен живот и мир.

        Организатор на международния младежки епистоларен конкурс в Република България е „Български пощи” ЕАД.

        Темата на 45-я Международният младежки епистоларен конкурс за 2016г. е: „Напишете писмо до своето 45-то годишно аз”.  Партньори