Skip to Content

Награден фонд от 6000 лева дава висше училище в конкурс за есе

Млади таланти имат шанс да получат солидни награди  в национален конкурс за есе на тема „Държавата, в която искам да живея“. Над 6000 лева ще даде Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) на победителите  в надпреварата.

          В нея могат да се включат ученици от  X до XII клас, за да изразят своите  възгледи за обществото, което би им дало най-добри шансове за развитие. Целта е да се провокират мисленето и гражданската активност на младите хора, затова ще бъдат поощрени най-оригиналните идеи. Друг критерий при оценяването е високото ниво на езикова култура.

          Наградата за първо място е  3000 лева, за второ – 2000, за трето – 1000, а за четвърто и пето – 300. Оценяването ще се извърши от комисия, включваща преподаватели от ЕВУИМ.

          Националният конкурс за есе на тема  „Държавата, в която искам да живея“ е инициатива, ориентирана към  развитието на гражданската и политическа култура, обясняват от ЕВУИМ. По този начин младежите ще получат по-задълбочени познания как са организирани и как функционират  публичната власт и гражданското общество в демократичната държава.

          Наградените есета ще бъдат публикувани в специализираното списание на ЕВУИМ – „Наука и бизнес“. Имената на победителите ще бъдат обявени на официална церемония през месец април 2016 г. в І аудитория на ЕВУИМ в Пловдив. Авторите на първите десет класирани от журито есета ще бъдат поканени да представят творбите си пред студенти и преподаватели на висшето училище.

          Изискването е текстовете да бъдат с обем шест стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на страница, включително интервали). На отделен документ участниците изписват трите си имена, възраст, адрес, телефон, електронна поща и учебно заведение.

          Крайният срок  е 10.04.2016 г., а есетата може да се изпращат на адрес:  Пловдив 4004, ул. Задруга 18, „За националния конкурс за есе“ или на електронна поща: info@ehsem.org.Партньори