Skip to Content

180 от 600 - новите студенти в НАТФИЗ започват учебната година на 15 септември

Приключиха изпитните дни - напрегнати и динамични, за всички участници. 21комисии, формирани от преподавателите на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, поеха отговорността за избора „Чии съдби да променят?!“.

Реформираната система в приемните изпити, новите критерии за оценяване, промяната в методологията на обучение във факултет „Екранни изкуства“ и предхождащата ги шестмесечна информационна кампания „Учи в България, промени света!“ привлякоха ново поколение, целеустремени и много добре подготвени кандидат-студенти. Много от представилите се млади мъже и жени респектираха с обхвата на културните си интереси и дълбочината на заниманията си. Почти липсваха „случайно явили се“!

За жалост, Академията може да приеме само 180 от 600-те кандидати. Те ще получат студентските си книжки на 15 септември в 10.00 часа, на официалната церемония за откриването на новата 2016/2017 учебна година.  Първа за тях, поредна за останалите 600 учащи в НАТФИЗ и 68-ма за Академията!

Веднага след празничното посрещане, всички новоприети първокурсници във факултет „Екранни изкуства“: Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж, Фотография, Анимация и виртуален дизайн, Драматургия, Екранни изследвания и журналистика иФилмов и телевизионен звук, ще отпътуват заедно с водещите ги преподаватели към Юндола на 15-ет дневно, изнесено обучение – „Основи на аудиовизуалното производство“, което за трета поредна година се реализира с подкрепата на ОББ.

На 15 септември, непосредствено след откриването на 2016/2017 учебна година, към Балчик ще се отправят четвъртокурсниците Актьорство за драматичен театър на проф. Пламен Маркови проф. д-р Ивайло Христов. Селектирани сред участниците на Международния фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“ 2016, те ще представят НАТФИЗ със спектаклите „Бай Балчо споменува“ по Балчо Нейков, текст за театър и постановка проф. Пламен Марков, клас проф. Пламен Марков;„Образи от думи“ по Н. В. Гогол, постановка проф. Иванка Бенчева, клас проф. Пламен Марков и „Януари“ от Йордан Радичков, постановка Ованес Торосян, клас проф. д-р Ивайло Христов.

Навреме, за официалната церемония на 15 септември, от „Виа Понтика“ ще се завърнат студентите по Актьорство за куклен театър на проф. Боньо Лунгов, които на 12 и 13 септември участват във фестивалната програма с  „Жабокът принц“ по Братя Грим, постановка Дарин Петков.

НАТФИЗ пожелава „На добър час!“ на онези, които вече знаят и на онези, които скоро ще научат, че им предстои да се превърнат в хората, които ще проправят пътища пред съвременната българската култура.Партньори