Skip to Content

Откриха изложба за деня на земята в музей Земята и хората

Денят на Земята – 22 април е международен ден за опазване на планетата. Основател на честването на Деня на Земята в САЩ и Канада е американският сенатор Гейлърд Нелсънпрез 1962 г. През 1990 г. Международен инициативен комитет с участие и на България, започва активна работа за прерастване честването на този ден в световна инициатива за за­щита на природата. Взето е решение 22 април да се отбелязва ежегодно. Денят на Земята 1990 г. дава огромен тласък на усилията на целия свят в защита на природата и проправя път за среща на високо равнище на ООН в Рио де Жанейро през 1992 г.

Днес, над един милиард души в 192 страни участват в разнообразни инициативи за Деня на Земята, което прави този ден изключително значим и с най-широка гражданска подкрепа в целия свят.

Тема на Денят на Земята, 2018 г. е: „Край на замърсяването с пластмаси на планетата“. Този проблем има опустошително въздействиевърху планетата – простира се от увреждане на морския живот до разрушаването на човешките гени.Денятна Земята,2018 ефокусна точка на кампанияв световен мащаб  за образование и активни действия сред обществото, правителствата и бизнеса за установяване на ангажименти и изграждане на глобална рамка за намаляване, управление и предотвратяванена замърсяването с пластмаси.

Товаса ценни стъпки, които можем да предприемем, за да защитим нашата планета. Денят на Земята е денят, в който трябва да започнем!

 Нацонален музей „Земята и хората“ открива постерна изложба, посветена на Деня на Земята – 22 април! Изложбата е експонирана в зала „Гигантски кристали“ и може да бъде видяна от 10:00 до 18:00 часа.Партньори