Skip to Content

Реставрират Хаджи Ангеловата къща в Търговище

            Регионален исторически музей - Търговище изпрати 2019 г. с щастлив и обнадеждаващ финал. Министерство на културата отпусна финансиране в размер на 62 800 лв., които са предназначени за стартиране на първи етап от дейностите по реставрация и консервация на Хаджи Ангеловата къща. Това стана факт след кандидатстване на музея пред Министерство на културата в сесия за целево финансиране в областта на консервацията и реставрацията.

            Хаджи Ангеловата къща е недвижима културна ценност с национално значение. Построена е през 1863 г. В нея е представена Етнографската експозиция на музея. От няколко години ръководството на музея с подкрепата на Община Търговище търси средства за опазването на сградата. Видимо е, че ценния възрожденски исторически и архитектурен паметник се нуждае от действия по консервация и реставрация.Належаща е необходимостта от спасяване на Хаджи Ангеловата къща катообразец на българската възрожденска жилищна архитектура, която губи своя представителен и автентичен вид и е във видимо лошо състояние. С всяка изминала година дейностите по опазване на сградата се оскъпяват.

            До този момент с финансиране от Министерство на културата и Община Търговище бе изработен актуален цялостен проект за реставрация и консервация, който съответства наизискванията в Закона за културното наследство. Проекта получи и важното необходимо съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство. Така бе обезпечена основната база и готовност за следващия етап насочен към кандидатстване за финансиране осъществяването на дейностите по реставрацията и консервацията на Хаджи Ангеловата къща.

            Отпуснатите финансови средства от Министерство на културата ще бъдат усвоени за реализирането на първия етап от дейностите по работния проекткато се стартира с ремонт на покрива, от който тръгват големите щети по сградата. С цялостния ремонт на силно компрометираната покривна конструкция ще се спрат сериозните течове от покрива и по корнизите на къщата, които са потенциална заплаха не само за фасадите, но и за устойчивостта на сградата, както и за състоянието на експонираните движими културни ценности. Ремонтните дейности трябва да се реализират до есента на 2020 г.

 

                                                                       Магдалена Жечева

                                             Регионален исторически музей - ТърговищеПартньори

Дизайн на сайта - Mu BIT