Skip to Content

Стартира 44-ият епистоларен конкурс за деца до 15 години

„Български пощи” ЕАД стартира националния етап от 44-ия международен епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз за млади хора на тема  “Разкажете ни за света, в който искате да израснете”. Темата е свързана с факта, че ООН подготвя програмата си за устойчиво развитие след 2015 година, която се основава на постигнатия значителен напредък по отношение на образованието, продължителността на живота, бедността, справедливостта, свободата, достойнството и мира. Тазгодишният конкурс на ВПС дава възможност на младите хора да споделят техните надежди за света, в който живеем, както и възможни решения за проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена планетата.

Според конкурсните правила само деца на възраст до 15 години могат да  участват в международното състезание. То се организира от задължените пощенски оператори и писмата се изпращат чрез тях. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или от частни лица.

Всяка от детските творби трябва да отговаря на следните условия:

  • Да бъде написана като писмо до приятел, близък, известна личност и пр., като съдържа  всички обичайни за писмото елементи (адрес на подател и получател, обръщение, поздрави, подпис).
  • Да съдържа не по-малко от 800 думи.
  • Стриктно да се придържа към зададената тема.
  • Авторите следва да се въздържат от изтъкването на всякакви политически или религиозни мнения.

Желаещите да участват в конкурса, които отговарят на възрастовите условия, могат да изпратят своите съчинения не по-късно от 31 март 2015 година на  адрес: „Български пощи” ЕАД, дирекция „Управление на проекти и търговска дейност”, ул. „Акад. „Стефан Младенов” 1, бл. 31, 1700 София.

Съчинението трябва да е придружено с писмо, съдържащо следната информация за неговия автор: трите имена и адрес; пол, възраст, дата на раждане; име и адрес на училището, клас; копие от ученическата карта;телефон за връзка.

След националното класиране писмото-победител ще бъде изпратено за участие в международната надпревара с другите национални победители.

Отличените от „Български пощи” ЕАД послания ще получат своите награди и поощрения в навечерието на Световния ден на пощата – 9 октомври.

За въпроси и уточнения – тел. 02/949 32 66, Ваня Паунова; e-mail: i.paunova@bgpost.bgПартньори