Skip to Content

Десети национален конкурс за поезия "В полите на Витоша"

Дата на събитието: 
Нд, 24/04/2016 - 10:00 - Вт, 24/05/2016 - 15:00
Стихове се приемат от 24 април до 24 май 2016 г., включително. 


Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори на възраст над 18 години. Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения. Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец юни. НАГРАДИ 

Първа награда – 800 лв. и малка пластика 

Втора награда – 500 лв. 

Трета награда – 300 лв. 

Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв. 

Краен срок за изпращане на творбите – 24 май 2016 г., включително (важи датата на пощенското клеймо), на адрес: София 1000, пл. „Славейков" № 4, Столична община – Дирекция „Култура", за конкурса „В полите на Витоша". 

Материали не се връщат.
 
За допълнителна информация: тел. 02/ 987 06 39. 


Партньори