Skip to Content

Всемирен пощенски съюз

Стартира националния етап на 42-ия епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз

Напишете на някого писмо, в което се обяснява защо водата е ценен ресурс" – това е темата на 42-ия епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз, чийто национален етап „Български пощи” EАД стартира от средата на февруари. Изборът на темата е свързан с Международното десетилетие на водата – „Вода за живот” 2005-2015. Неотдавна ООН обяви, че светът е постигнал целите на хилядолетието за намаляване наполовина на броя на жителите на нашата планета без постоянен достъп до безопасна питейна вода.

Разпространи съдържание


Партньори