Skip to Content

Стартира националния етап на 42-ия епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз

Дата на събитието: 
Сб, 16/02/2013 - 10:45 - Пон, 15/04/2013 - 10:45

Напишете на някого писмо, в което се обяснява защо водата е ценен ресурс" – това е темата на 42-ия епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз, чийто национален етап „Български пощи” EАД стартира от средата на февруари. Изборът на темата е свързан с Международното десетилетие на водата – „Вода за живот” 2005-2015. Неотдавна ООН обяви, че светът е постигнал целите на хилядолетието за намаляване наполовина на броя на жителите на нашата планета без постоянен достъп до безопасна питейна вода. 89% от населението на света, или 6,1 милиарда души, сега имат достъп до подобрени източници на питейна вода. Но 11% все още нямат…
Правила на конкурса:
• Могат да участват млади хора до 15 години.
• Международното бюро на ВПС не приема директно писма от училища или частни лица.
• Съчинението трябва да бъде написано под формата на писмо – с дата и място, с подател и получател (с адрес), с обръщение (Уважаеми/Скъпи), с подходящ финал и подпис.
• Писмото трябва да съдържа между 500 и 800 пълноправни думи и стриктно да отговаря на зададената тема.
• Авторите следва да се въздържат от изтъкването на каквито и да било политически или религиозни мнения.
Всеки желаещ за участва в конкурса и отговарящ на възрастовите условия може да изпрати своето съчинение не по-късно от 31 март 2013 година на адрес: „Български пощи” ЕАД, дирекция „Търговска дейност и маркетинг”, ул. „Акад. Стефан Младенов” №1, бл. 31, 1700 София.
Съчинението трябва да бъде придружено с писмо, което да съдържа следната информация за автора му: трите имена; възраст, дата на раждане; пол; име на населеното място; име и адрес на училището, клас; копие от ученическата карта. В срок до 15 април 2013 година специално назначената комисия ще разгледа, оцени и класира допуснатите за участие в конкурса писма. Авторите на най-добрите съчинения ще получат своите награди в навечерието на 9 октомври – Световен ден на пощата.
Писмото-победител в националния етап на конкурса ще бъде преведено на френски или английски език и изпратено за участие в международния етап на конкурса. Там победителят ще бъде определен от авторитетно международно жури, като първите трима в класацията ще получат медал, сертификат и други награди.Партньори