Skip to Content

RE-HOME - Пловдив като Европейска столица на културата

Дата на събитието: 
Вт, 12/03/2013 - 19:00 - 22:00

На 12 март в artnewscafe, Пловдив като продължение на серията лекции отинициативата „Беседка за града”ще представи проектаRE-HOMEна група студенти по архитектура към УАСГ по тематаПловдив като Европейска столица на културата.

Проектът представя архитектурна, устройствена концепция за развитие на град Пловдив, базирана на проучвания в глобален мащаб,включващ града с прилежащия му ареал, и в локален мащаб – самия град като структура от различни квартали и зони. Ще се адресират проблеми като културната събитийност и нейният ефект върху градската среда, стратегическото развитие на инфраструктурата и дългосрочения ефект върху Пловдив, преосмислянето на миналото и неговото активно включване в нашето настояще. Внимание ще бъде обърнато на културна инфраструктура на периферията на града, свободните и неусвоени градски пространства с потенциал за развитие.

Концепцията е базирана на задълбочено изследване на града и направени изводи за основните проблеми и перспективи, стоящи пред Пловдив. Публичното представяне има за цел да породи дискусия и да популяризира нетрадиционни мерки за ревитализация на градската среда.

Екипът на Re- Homeсе състои от петима студенти по архитектура към УАСГ, 5-ти курс, специализанти към катедра „Теория и История на архитектурата“: Мануела Вълчанова, Валерия Тодорова, Цвета Георгиева, Таня Думчева, Данаил Момчилов, с ръководител -  арх. Велина Панджарова.Партньори