Skip to Content

Конкурсът „Недоизречено 5” събира творби до 23 юни

До 23 юни е срокът за участие в петото издание на нестандартния литературен конкурс „Недоизречено”, съобщиха инициаторът на проявата Стефан Бонев от Пловдив и неговата варненска съавторка Мариела Русева. Надпреварата е за творци до 21 години, но ще бъде присъден и един специален приз за участник, надхвърлил тази възраст. На 22 май „Недоизречено” спечели престижната награда „Пловдив” за своите второ и трето ученически издания, проведени в елитните ЕГ „Иван Вазов” и ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” в града на тепетата.

Надпреварата да попълнят текстовата матрица на „Недоизречено” този път започна от младежите на Интеракт клуб - Пловдив – Филипопол, но преди дни към тях се присъединиха и членовете на курса по творческо писане към читалище "Възраждане 1983" с ръководител Елена Диварова.

Конкурсът е отворен за всички, изкушени от българското слово, независимо в коя точка на страната или на света живеят. Готовите творби да се изпращат на имейл sbon@abv.bg, като в графа „Относно” да бъде вписано „За Недоизречено 5”. Под края на творбата напишете съвсем кратка биография, име, възраст, адрес, имейл, телефон, училище, клуб и др. Файловете да са с разширения *.doc, *.pdf или *.jpg.

Правилата са известни. Матрицата, която можете да вземете от адрес: http://stefanbonev.eu/, съдържа ключови думи, препинателни знаци и бели полета за попълване от съответния участник. Целта е, ставайки съавтор на писателя Стефан Бонев, да сътворите автентично литературно произведение. Не се подвеждайте от това, че отгоре пише “разказ“. Допустими са всички кратки жанрове. В предишните издания на конкурса участваха: римувани и бели стихове, разкази, импресии, диалози, сатири, а също така криминалета и глави от бъдещи романи.Партньори