Skip to Content

194 първокурсници в НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ"

Дата на събитието: 
Вт, 15/09/2015 - 10:00 - 12:15

Приключиха изпитните дни ....

Явиха се над 600 кандидати ...

147 се оказаха достатъчно подготвени ...

40 от ще бъдат обучавани в класовете на проф. Атанас Атанасов и проф. Иван Добчев – „Актьорство за драматичен театър".

23 са момичетата и момчетата в класа на доц. Майя Енчева – „Актьорство за куклен театър".

Доц. д-р Мира Каланова ще поведе „Сценичен и екранен дизайн", а проф. д-р Петя Цветкова ще ръководи „Театър на движението – Танцов театър".

Проф. д-р Дочо Боджаков, проф. д-р Теодор Янев, проф. д-р Атанас Кънчев, проф. д-р Светослав Овчаров и проф. д-р Станислав Семерджиев ще въведат първокурсниците в основните дисциплини на факултет „Екранни изкуства".

47 са избралите и одобрени да продължат и развият професионалната си квалификация в следваща степен – „магистър", сред тях са и първите възпитаници на новата за Академията специалност „Естетика на приложната фотография".

...Партньори