Skip to Content

"Почерци" представя съвременни наши и чужди автори

В Унгарския културен институт се състоя премиера на книгата „Почерци” на Мариана Тодорова, представена от Георги Цанков на 2 март.

Цанков подчерта, че това е литературнокритически сборник  от портрети на съвременни български и чужди писатели, поети, преводачи, българисти с принос в хуманитаристиката  –  Георги Борисов,  Пламен Антов, Здравка Евтимова, Кирил Топалов, Марин Георгиев, Георги Господинов.

„С „Почерци“ - заявява Георги Цанков - Мариана Тодорова доказва не само собствените си качества на литературовед с индивидуалност, с богат и красив език, с проникновение, но и авторитетно защитава литературата ни от снобско презрение и от естетски превземки с привкус на подражание на чужди образци. Не само има какво да четем, не само сред нас живеят верни на Идеала и на морала писатели, но те печелят все повече читатели и доверие – заслуга за това несъмнено имат и гласове, като този на Мариана Тодорова”.

Оригинални изказвания направиха Пламен Антов и Марин Георгиев, свързани с най-новите тенденции в съвременната българска литература.  А в  сравнителен литературоведски аспект са изградени портретите на съвременните унгарски писатели – Жужа Раковски и Габор Шейн, в превод на Светла Кьосева, както и на словенските поети – Вида-Пауер Мокър, Тоне Шкърянец. Откроени са явления и тенденции, характерни за националната идентичност на авторите, приносът им в културата на своя народ и в един общоевропейски контекст. 

Още снимки: 


Партньори