Skip to Content

"Българска мистерия" е първата премиера на Театър НАТФИЗ за сезона

Дата на събитието: 
Вт, 01/10/2019 - 19:00 - 22:30

пластически спектакъл на фолклорна основа

 

сценарий и либрето проф. д-р Станислав Семерджиев

 

постановка д-рМаргарита Божилова

сценография д-р Петя Караджова

музикад-р Валерия Крачунова, Георги Андреев

съвременни танцови техникиНеделя Ганчева

сценичен бой д-р Камен Иванов

народни танци Елица Костадинова

фотограф доц. д-р Красимир Андонов

 

ІV курс „Театър на движението – Пантомима, класдоц.Александра Хонг

Вероника Манчева, Гергана Ценова, Мелинда Терзийска, Николай Йорданов, Паолина Попова, Росица Кирилова, Цветан Русев

Мартин Киряков (III курс РДТ, клас проф. Пламен Марков)

и Александър Будуров, ВалерияКолева,Велизар Груев,

 (II курс ТД - ПМ,клас проф. д-р. Александър Илиев)

 

Действащи лица и изпълнители:

МАЙСТОРЪТ - Цветан Русев

АНГЕЛЪТ - Мелинда Терзийска

ДЕМОНЪТ- Гергана Ценова

ЕЛИЦА - Вероника Манчева

МОМА ПОЛИ- Паолина Попова

МОМА РОСИ - Росица Кирилова

МОМЪК САШО - Александър Будуров

МОМЪК ЗАРКО - Велизар Груев

ЮНАК КОЛЮ –Мартин Киряков,Николай Йорданов

ИЗВОРЧЕ- Валерия Колева

БОЛНИ – Анна Касабова, Александър Милчев, Деляна Ивелинова, Десислава Цветкова, Ева Калайджиева, Надежда Илиева (IIкурс „ТД – ПМ“)

 

 „Българска мистерия“ е спектакъл за мисията на личността, за лутането между доброто и злото, между призванието и желанията, между „трябва“ и „искам“ – пресъздаден с най-красивите и чувствени сценични средства – танца, пластиката и пантомимата.

                Проф. д-р Станислав Семерджиев

 

 

Премиера1 октомври 2019,19.00 ч., Голяма сцена,Театър НАТФИЗ

www.natfiz.bg

 

 

 

 

ОЩЕ ЗА СПЕКТАКЪЛА

Либретотое изградено върху основата на българския фолклор и разказва по нов начинлегендата за вграждането на сянката на любиматав строеж, за да пребъде навеки.

Движещиятперсонаже прочутМайстор, който в края на живота си „случайно“ стига до лековит извор и чудодейно се подмладява. В съня си Майсторът разбира, че промяната му е дадена свише, за да изпълни конкретна задача – да построи на извора чешма, за да могат по-лесно болните телом и духом да се лекуват. Под покровителството на своя Ангел, още на другата сутрин, Майсторът за залавя за работа, но Демонът му не е готов така лесно да се предаде и започва да саботира изпълнението на възвишената задача, вкарвайки в нейното развитие ежедневието на близкото село–с любовните закачки на момите и момците, но най-вече с любовния триъгълник, който създава между Майстора, най-личната мома (Елица) и нейния ухажор (Юнак Колю). Оттук започва вътрешният конфликт на Майстора – изборът между щастливия ‚земен“ живот, изпълнен с любов, и изпълнението на богоугодната мисия.

Оттук започват и въпросите, които сюжетът поставя:

Дали решенията на човека са резултат от личния ни избор или са следствие от намесата на фолклорно-християнските персонажи като Ангел и Дявол,с които хората се опитват да обяснят, защитят или заклеймятсобствените си действия?Кое прави делата ни възвишени и непреходни и кое обезсмисля живота ни и ни превръща отгероически в трагически персонажи?Заслужава ли си жертвата, която правим в името на човечествотои идва ли време, когато тя ще бъде оценена по достойнство (архетипна тема, започваща от легендата за Прометей, преминаваща през религиозния апотеоз за Иисус, и стигаща до наши дни)?  

Това е разказ замисията на личността, за лутанетомежду доброто и злото,между призванието и желанията, между „трябва“и „искам“.

Жанрово сюжетът езамислен като еклектична структура между площадния фарс, религиозната мистерия и светското моралите. Представлението ще бъде изградено в ключа на пост модернизма с привичното смешение на стилове и изразни средства (пантомима, пластическа изразност на тялото и жеста, народни танци, съвременни танцови техники, сцениченбой, мултимедия и театър на сенките).Партньори