Skip to Content

„Построено/Непостроено. 50:50“- ретроспективна изложба на доц. д-р арх. Станчо Веков

Дата на събитието: 
Вт, 15/10/2019 - 18:00 - Чт, 31/10/2019 - 10:30

Откриване 15 октомври 2019, 18.00, Централен дом на архитекта, ул. «Кракра» 11, София. Представя проф. д-р арх. Тодор Булев, председател на САБ

Ретроспективната изложба на доц. д-р арх. Станчо Веков, по повод 45-годишната му  творческа дейност и неговата 70-годишнина, е подкрепена от Фонд Култура при Община Варна, САБ, КАБ и ВСУ «Черноризец Храбър». Тя отразява творческия път на автора в архитектурни табла с негови реализирани обекти и нереализирани проекти в съотношение 50:50. Експозицията, която ще бъде открита от новия председател на САБ проф. д-р арх. Тодор Булев в Дома на архитекта на 3 юни от 18.00 часа, продължава до 28 юни 2019 г..

Предмет на изложбата е професионалната дейност на арх. Веков за период от 45 години (1974 - 2018), от които една трета е белязана от времето на тоталитаризма. В тези „Две Българии“, по израза на легендарния журналист и хронист Петко Бочаров, се развива творческата кариера на автора. И тъй като стилът на един архитект се изгражда както от реализираните, така и от нереализираните проекти, експозицията освен построени обекти, показва и проекти, чиито новаторски идеи се реализират 25 години по-късно от зараждането им. Посочват се технически данни за oбектите и за преобразуваните многократно държавни и ведомствени институции, регламентращи архитектурната дейност у нас.

В изложбата, която включва 43 табла, формат А1/ 840x594 mm, цветен и черно бял принт върху твърда основа, са представени фотографски и графични изображения/ планове,модели/ макети, ръчни ескизи, 3Dвизии, с кратка анотация (технически показатели, възложител/ собственик, строител, година и др.), на български и английски език.

Обхванат е широк спектър от архитектурната типология на сградите: Индивидуални и групови жилища и комплекси; Обществени и индустриално-складови сгради; Интериор, дизайн и синтез на изкуствата; Реставрация, реновация и реконструкция на недвижими културни ценности - постоянна тема в творчеството на автора и негово лично предпочитание. Повечето от примерите са цитирани и в книгата на арх. Веков „Реконструирани пространства/ Екстериорни пространства“, изд.ВСУ „Черноризец Храбър“, 2012.

На базата на приведените примери, експозицията позволява да се проследи и развитието в техниката и технологията на архитектурната практика:от ръчното чертане/ графика до съвременните дигитални средства за проектиране и представяне – АutoCAD, Revit, PhotoShop, CorelDrawи др.

Специално внимание е отделено на интериора, дизайна и синтеза на архитектурата с другитепластични изкуства и работата по проекти, в екип с художници, скулптори, дизайнери, фотографи и др. Неразделна част от експозицията е двуезичният каталог, цветен печат „Построено/Непостроено. 50:50“, изд.ФИЛ, 2019.Партньори