Skip to Content

Гостуващата изложба на Художествената галерия в Казанлък "Багри от долината"

Дата на събитието: 
Пт, 03/07/2020 - 18:00 - Пт, 31/07/2020 - 18:45

На 3 юли, от 18.00 ч. ще бъде открита гостуващата изложба от фонда на Художествената галерия в Казанлък "Багри от долината". Тя  ще бъде представена от г-н Христо Генев -  директор на казанлъшката галерия. Изложбата ще продължи до 31 юли 2020 г. 

Изобразителното изкуство винаги е заемало особено място в живота на Казанлък. Още в далечната  1901 година в  Казанлък е  основан  Музей за старини и изкуства. Основна фигура в утвърждаването на Отдела за изкуства е Иван Енчев – Видю. Благодарение на настойчивите му покани към колеги за дарения на сформираната сбирка, между 1902 и 1906 г. постъпват първите скулптурни и живописни творби, както и няколко икони от 18 и 19 век.  През второто десетилетие на века колекцията се  обогатява с произведения на Антон Митов, Иван Милев, Дечко Узунов, Иван Лазаров, Борис Денев, Сирак Скитник и т.н. В  периода 1930 - 1958 г. директор на Казанлъшкия музей е известният художник, писател и общественик Димитър Чорбаджийски – Чудомир. Уважението към личността му и растящата популярност на художествената сбирка са поводът десетки от най-значимите български художници да обогатяват тази колекция, дарявайки свои творби. Само през тези десетилетия постъпват някои от най-значимите произведения  на галерията. Днес фондовете ѝ наброяват над пет хиляди произведения.

Настоящата колекция включва 53 творби на художници, родени  и  свързани  с  Казанлък, допринесли  изключително  много за  богатстото  на  националната  ни  художествена  школа. Това са  имена като  Иван  Милев, Дечко  Узунов, Ненко  Балкански, Иван  Пенков, Димитър  Чорбаджийски - Чудомир, Иван Енчев – Видю, Захари Желев, Петко Клисуров, Кольо  Колев, Димитър  Радойков, Мара  Чорбаджийска, Васил  Бараков, Петрана  Клисурова, Константин  Трингов, Христо  Кутев, Дечко  Мандов, Радомир  Мандов. Изложбата, в  която  са  включени  портрети, пейзажи, рисунки, съхранявани  през  близо  120  годишната  история  на  галерията, показва  само  малка част  от  съкровищата  на  българската  духовност, които  се  съхраняват  във  фондовете  ѝ. Въпреки  това, подбраните  произведения  са  своеобразен  разказ  за някои от  най-ярките  явления  и  представители  в  българското  изобразително  изкуство, както  и  реверанс  към  онези  обществени  личности  с  възрожденски  характер, които  са  успели  през  годините  да  съхранят  в  Казанлък  не  само  културното  му  наследство, но  и  потребността  от  духовност, естетика  и  култура.

 

 Текст: ХГ - КазанлъкПартньори