Skip to Content

"Врати в пространството" - нова изложба на Георги Атанасов в Русе

Роденият през 1954 година в столицата на прекрасната Добруджа - Добрич, Георги Атанасов гостува наскоро в Русе, град, с който се чувства родствено и духовно свързан. Ученик на известния график и педагог проф. Никола Танев от Великотърновския университет, Дъл­го­го­ди­шен член на СБХ, Сдру­же­ни­е­то на художници­те и на „Ате­лие 13”, До­б­рич, той е бил и директор на галерията в родния си град. За повече от тридесет години активна творческа дейност Георги Атанасов е подредил над двадесет са­мо­с­то­я­тел­ни из­ло­ж­би, има и значителен брой уча­с­тия в ко­ле­к­ти­в­ни и общобългарски форуми. Организатор е на международни и национални пленери. Ще отбележа, че освен с графика, творецът се занимава активно с акварел и декоративна живопис.

Тази трета русенска самостоятелна изложба, под надслов „Врати в пространството” ( открита на 20 май 2020 в Градската художествена галерия / ни представи Георги Атанасов като един от големите, макар и не най-популярните, но безспорните майстори на рисунката у нас. В тези 39 нови рисунки са представени разнообразни сюжети, изградени с фини, гъвкави линии, при един забележителeн усет за форма и композиция. Изложбата е с един особен, малко странен, но определено привлекателен митологичен привкус. Георги Атанасов е без съмнение езичник. Йерeтичното нe му е чуждо. Богове и богини, фавни, митични животни, сатири, ангели, феи, русалки; преплетени голи женски и мъжки и детски тела, риби, птици дракони, кентаври – същества реални и фантастични - всичко това нарисувано изящно, рафинирано в сложни, неочаквани, направо причудливи композиции. Синтез между Възвишеното и Земното, както би се изразил великият Мирча Елиаде. И въпреки приказните и митичните сюжети, един по- внимателен поглед ще открие в тях и теми и идеи от днешния ден като например, самотата и отчуждението. Интересното е, че тези видения и фантастични композиции са решени върху ажурен, дантелен фон, изпълнен също така сложно, филигранно, при това ефирно, сякаш от ръката на майстор-бижутер. Той несъмнено притежава слабост към чистата декорация, при една прецизност на контура. Работите му сякаш дело на майстор - гравьор от епохата на Албрехт Дюрер.

В един наш разговор Георги Атанасов сподели, че повечето от творбите му са рисувани с определен, предварителен план и идея. Извор на вдъхновението за него е литературата, голямата литература – световната и родната изящна словесност и преди всичко митологията и античната история, както и Библията. Именно оттук тръгва и неговата мисловна, дълбоко философски осмислена динамична фантазия, плод на която са тези малки, неповторими шедьоври на рисунката.

Огнян Стамболиев
 

 Партньори