Skip to Content

Фолклорни митове и легенди

Излезе от печат Фолклорни митове и легенди (96 стр., 7 лв.).

Издание, което преразказва на достъпен език произведения от българското народно творчество, свързани с реални исторически личности (Крали Марко, св. Иван Рилски), с народните вярвания за възникването на живота на земята, за борбата между доброто и злото, за митични създания, които обитават света редом с човека (самодиви и вампири).

Повечето от тези произведения са съкратени и редактирани, за да бъдат разбираеми за съвременния читател. Книгата е в помощ на учители и ученици в началото на прогимназиалния образователен етап, когато по програма се изучават и коментират текстове, специфични за митологичния и фолклорния модел за света.Фолклорните текстове са придружени от рубрика Какво знаем днес, която дава възможност за съпоставка между литературен и научен текст, между вярвания и знания.Съдържанието на книгата отговаря изцяло на програмата по литература за 5. клас в общообразователните училища.Партньори

Дизайн на сайта - Mu BIT