Skip to Content

Oбразование

194 първокурсници в НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ"

Приключиха изпитните дни ....

Явиха се над 600 кандидати ...

147 се оказаха достатъчно подготвени ...

40 от ще бъдат обучавани в класовете на проф. Атанас Атанасов и проф. Иван Добчев – „Актьорство за драматичен театър".

23 са момичетата и момчетата в класа на доц. Майя Енчева – „Актьорство за куклен театър".

Разпространи съдържание


Партньори