Skip to Content

Oбразование

194 първокурсници в НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ"

Приключиха изпитните дни ....

Явиха се над 600 кандидати ...

147 се оказаха достатъчно подготвени ...

40 от ще бъдат обучавани в класовете на проф. Атанас Атанасов и проф. Иван Добчев – „Актьорство за драматичен театър".

23 са момичетата и момчетата в класа на доц. Майя Енчева – „Актьорство за куклен театър".

Над 350 ученици демонстрират талант и умения в Панорамата на професионалното образование

Най-изявените възпитаници на професионалните гимназии ще покажат своите знания и умения на 24 април 2015 г. в Международен панаир Пловдив. В VІІ Панорама на професионалното образование ще участват над 350 ученици, които ще се съревновават в 13 конкурса.
Панорамата показва квалификацията на бъдещите изпълнителски кадри в икономиката. Форумът се организира от Министерството на образованието и науката. Партньори са Панаирът, браншови съюзи и фирми.

Разпространи съдържание


Партньори